3D tlačiareň

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a zároveň pri ňom nevzniká nijaký, alebo len minimálny odpad. Pričom hrúbka vrstvy sa pohybuje od mikrometrov (SLA) až po centimetre (FDM). V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov. Výhodou 3D tlače je možnosť vytvoriť objekty, ktoré sa klasickými technológiami - napr. obrábaním, nedajú vyrobiť (vnútorné dutiny, porézne výplne a pod.). zdroj: wikipedia

Typy 3d tlačiarní

Rozdelenie podľa typu konštrukcie:

a podľa typu materiálu:

Materiály pre 3D tlač

FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/Fused Deposition Modeling)

Tento typ tlačí/vytvára po vrstvách z roztaveného plastu/struny. Najčastejšie sa používajú struny s hrúbkou 1.75mm, a 2.85mm (3 mm).

SLA (stereolitografia) - Fotopolymerová (resin / živica) - LCD, DLP, Laser

Foto senzitívna živica sa vytvrdzuje pomocou svetelné žiarenia. Ako zdroj svetla sa používajú LED diódy alebo laserové diódy žiariace vlnovou frekvenciou najčastejšie okolo 405nm - UV svetlo.

SLS (Selective Laser Sintering)/DMLS/SLM/EBM - spekanie laserom/elektrónmi

Laserom či elektrónmi sa speká najčastejšie práškový materiál.

Všeobecný postup pri prvom použití

Pred prvým zapnutím

Po úspešnom rozbalení a prípadnom zložení je treba skontrolovať či sú všetky časti správne kolmé a rovnobežné.
Či sú popripájané všetky komponenty a všetky konektory!
Ďalej veľmi dôležité je na zdroji ak je možné meniť vstupné napätie, skontrolovať či je správne nastavené na 220/230V.

Postup po prvom zapnutí

Väčšina lacnejších 3d tlačiarní používa na matičnej doske firmware priamo Marlin, alebo jeho upravený klon.
Okrem toho sa používajú napr.: Prusa Firmware, Repetier-Firmware, MK4duo, Klipper, RepRap Firmware, Smoothie
zdroj:firmware pre 3d tlačiarne

Pokiaľ tlačiareň nie je už po dodaní kompletne nakonfigurovaná, treba overiť funkčnosť senzorov, motorov, vyhrievacích prvkov a ovládania.
Ovládanie pomocou príkazov cez USB pri firmwari Marlin. Najčastejšie je rýchlosť sériovej linky (baud rate) 115200bps, alebo 250000bps.
Pre ovládanie po sériovej linke/usb je možné použíť napr. program Repetier-host alebo Pronterface.
Pre tlačiareň typu DELTA je EXTRÉMNE dôležité, aby bolo všetkých 6 paličiek idúcich od 3 bočných veží úplne rovnako dlhých! a je potrebné vedieť ich dĺžky! bez toho sa nepodarí kalibrácia.
Ako prvé je treba skontrolovať funkčnosť endstopov - mechanické alebo optické senzory na koncoch osí, slúžia na ochranu tlačiarne!

Príkazy pri firmware Marlin:
M119 - kontrola funkčnosti/stavu endstopu - ručne presúvať hlavu na min, a max. pozície a kontrolovať stav OPEN - nie je aktivovaný, TRIGGERED - aktivovaný
M280 - overenie Bltouch
M280 P0 S160
M280 P0 S60
keď sa tyčka vysunie dolu, jemne ju prstom zatlačte späť hore, a keď zadáte M119 musí sa na ose Z min zobraziť TRIGGERED, pokiaľ je vysunutá dolu počas testu, tak musí M119 písať OPEN, pokiaľ nefunguje správne, treba skontrolovať jeho správne zapojenie ale je aj možné, že je potrebné prekompilovať FW s nastavením inverzie (#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true; #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN).
M104 S200 - nastavenie teploty tlačovej hlavy na 200 stupňov C
M104 S0 - vypnutie vyhrievania hlavy
M140 S55 - nastavenie teploty vyhrievanej podložky na 55 stupňov C
M140 S0 - vypnutie vyhrievania podložky
M106 S255 (P0) - zapnutie ventilátora na max., parameter P0 - oznamuje index ventilátora
M107 - vypnutie ventilátora
M355 S0 / S255 - vypnutie/zapnutie osvetlenia tlačiarne
M302 P1 - vypnutie ochrany posuvu tlačovej struny pri nedostatočnej teplote tlačovej hlavy
M211 S0/S1 - software endstops vypnúť / zapnúť - ak je zapnuté tlačiareň sa pohybuje len do hodnôt ktoré sú nastavené pre jednotlivé osi
G28 - presun tlačovej hlavy na pozíciu X0 Y0 Z0 (auto home)
G21 - používanie jednotky milimetre (mm)
G0/G1 Xx Yy Zz Ff Ee - presun hlavy na pozíciu x, y, z, rýchlosťou f, pri súčasnom vytlačení e mm struny. G0 sa odporúča používať pre pohyb bez tlače, G1 pre tlač
M303 - autotune PID teploty hotendu a podložky - C5 - počet cyklov 5, E-1 - podložka, E0 - hotend 1, S200 - teplota 200, U - použi, uloženie M500
M501 - obnovenie výrobných parametrov (restore settings) - niektoré FW to nemajú povolené, je nutné nahratie vlastného FW do matičnej dosky tlačiarne
M502 - zobrazenie nastavenia tlačiarne
pre správne fungovanie BLtouch je potrebné do start skriptu pre tlač pridať príkazy M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release a G4 P100 ; delay for BLTouch, potom by počas kalibrácií malo správne fungovať detekovanie dotyku podložky

Pri tlačiarni typu Delta je veľmi užitočné použitie príkazov:
M665 - parametre delta tlačiarne B - kalibračný rádius, H - výška, R - tlačový rádius, !!! L - dĺžka paličiek od veže k tlačovej hlave od stredu očka, alebo guličky túto hodnotu autokalibrácia nezistí !!!, hodnota S môže byť od 90 - 300, na 8bit kontroler max 120, na 32bit aj 240
G33 - autokalibrácia delta tlačiarne, začať nastavením G33 P1, po korektnom skončení uložiť príkazom M500 a opakovať G33 P2, G33 P3 až po P7 (hlavne pri väčšej podložke) pričom po každom úspešnom kroku treba hodnoty uložiť cez M500. Pokiaľ test nedobehne dobre, najčastejšie je problém s nastavením hodnôt nastaviteľných cez M665!
G29 - mapa podložky (bed leveling) - musí byť povolený vo FW, a treba mať senzor na osu Z

Užitočné linky

Formáty súborov

Najčastejšie sa aktuálne používa formát STL, OBJ, či FBX.

Diely

Predaj tlačových materiálov

Copyright J.Petrik (c) 2020 - triblax at gmail.com